Lỗi trên IE ”There is a problem with this website’s security certificate ”

Nếu nhận được thông báo này có nghĩa là trình duyệt đang chặn không cho bạn truy cập trang web.
đừng lo, trường hợp này 99% là Bạn truy cập website có giao thức https nhưng chưa có chứng chỉ SSL.
Nếu chắc chắn website không chứa mã độc Bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để tiếp tục truy cập website nhé.

There is a problem with this website's security certificate
The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.  
Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).
More information 

There is a problem with this website's security certificate

Chỉ với 1 click chuột vào chữ "Continue to this website (not recommended)." là Bạn có thể truy cập rồi.

Ghi rõ nguồn DirectAdmin.edu.vn khi copy bài viết này

Leave a Reply