Xử lý lỗi An error occurred while attempting to create the directory

Khi Bạn tạo folder trên DirectAdmin mà bị lỗi này thì hãy xử lý như sau nhé:
“An error occurred while attempting to create the directory”

=> Lỗi này phát sinh khi tạo folder trên DirectAdmin

Nguyên nhân: Đầy ổ đĩa

An error occurred while attempting to create the directory

=> Khắc phục:
1 là giảm dung lượng đĩa cứng xuống dưới mức cho phép bằng cách xóa file không cần thiết. Ví dụ như file backup trong CMD_FILE_MANAGER/backups

2 là Tăng tổng dung lượng Hosting, lớn hơn tổng dung lượng sử dụng.
=> Để làm được việc này Bạn phải liên hệ với nhà cung cấp Hosting hoặc quản trị Hosting

 

 

Leave a Reply