Xử lý lỗi An Error Occurred – No files have been selected for upload trên DirectAdmin

Nếu Bạn đang cố gắng upload dữ liệu lên Hosting mà gặp lỗi này thì xử lý như sau nhé: An Error Occurred No files have been selected for upload.

 

An Error Occurred No files have been selected for upload

 

Lỗi này Khi Bạn cố gắng upload gì đó lên Hosting như lại "quên" không chọn đường dẫn file nào trên máy tính:

Bạn chỉ cần click vào "Chose Files" rồi dẫn đến file trên máy tính, rồi click "Upload Files" là được. 

 

Leave a Reply