[video] Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.x – How to install CentOS 7?

Để bắt đầu cài đặt CentOS, Bạn sẽ cần phải có file setup ISO Centos. bạn có thể copy ra usb hoặc copy ra đĩa. Mình thích dùng usb vì tốc độ đọc tốt hơn. Và quan trọng là nó hiếm khi bị hỏng nên không cần phải check file setup trước khi chạy.

Hãy xem video hướng dẫn sau đây:

 

 

Leave a Reply