Category: Tổng quan về cấp độ Admin/Reseller

Tổng quan về Direct Admin

Tổng quan về Direct Admin

DirectAdmin là 1 trong những giải pháp hosting control panel tốt nhất dành cho Linux. Bao gồm 3 cấp độ chính: Dành cho người dùng, reseller (Tạo …