Thống kê nguồn truy cập vào website của bạn thông qua trình quản lý hosting cPanel – Latest Visitors

Phần 1: Tổng quan chức năng hiển thị những truy cập cuối (Latest Visitors) trong cPanel

Tính năng Latest Visitors trong cPanel cho phép bạn có được thông tin về những lượt truy cập vào website của mình (lên đến 1000 lượt truy cập gần nhất). Chẳng hạn: địa chỉ IP dùng để truy cập; thời gian và trạng thái; vv… Điều này giúp dễ dàng kiểm tra hoạt động của website cũng như dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, thống kê lịch sử truy cập vào website của bạn.

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng chức năng Latest Visitors

Sau khi đăng nhập vào cPanel. Chọn Visitors trong mục Metrics để mở giao diện hiển thị lượt truy cập cuối. Lúc này màn hình hiện ra như hình dưới đây.

Màn hình chính chức năng Visitors trong cPanel

Màn hình chính chức năng Latest Visitors trong cPanel

Trong mục View, click vào biểu tượng kính lúp tương ứng với domain bạn muốn kiểm tra để chuyển sang giao diện hiển thị thông tin chi tiết các truy cập tới Website của bạn (xem hình dưới).

Màn hình thể hiện chi tiết chức năng Visitors trong cPanel

Màn hình thể hiện chi tiết các truy cập

Phía trên của bảng số liệu là thông tin tóm tắt về khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc ghi số liệu cũng như tổng dung lượng đã gửi. Các bạn có thể thay đổi số lượng hiển thị trên mỗi trang  là 25, 100, 150 hay hiển thị tất cả (Chọn số tương ứng ở góc trên phía phải của bảng số liệu). Các bạn cũng có thể tìm kiếm một lượt truy cập cụ thể nào đó bằng cách sử dụng công cụ Search (Nhập thông tin muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động lọc các kết quả và thông báo số kết quả phù hợp). Nếu muốn thêm hay bớt các cột thông tin hiển thị, các bạn ấn vào hình bánh răng ở bên trên phía phải của bảng thống kê, tích hoặc bỏ tích ở những dòng mong muốn.

  • IP: Cột hiển thị địa chỉ IP của người truy cập.
  • URL: Tên file trên website được truy cập.
  • Time: Thời điểm truy cập.
  • Size: Dung lượng sử dụng trong truy cập (Tính bằng bytes).
  • Status: Trạng thái của truy cập (Thành công hay không thành công,….).
  • Method: Phương thức truy cập (POST hay GET).
  • Protocol: Giao thức truy cập (HTTP).

Trong trường  hợp muốn kiểm tra số liệu thống kê của một domain khác, nhấn nút Back để trở về màn hình chính của chức năng Latest Visitors

 

Leave a Reply