SỬA LỖI ”KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ”

SỬA LỖI ”KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ”

KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ

Có thể những kẻ tấn công đang cố đánh cắp thông tin của bạn từ abc.com (ví dụ: mật khẩu, tin nhắn hoặc thẻ tín dụng).
Bạn đã cố truy cập abc.com nhưng máy chủ xuất trình chứng chỉ được cấp bởi một tổ chức không được hệ điều hành của máy tính tin cậy. Điều này có thể có nghĩa là máy chủ đã tạo bằng chứng xác thực bảo mật riêng mà Chrome không thể dựa vào đó để có được thông tin nhận dạng hoặc có thể kẻ tấn công đang cố chặn việc liên lạc của bạn.
Tiếp tục truy cập abc.com (không an toàn)

 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
xảy ra trường hợp trên là do Bạn kết nối vào liên kết https mà không đăng ký SSL
Google Chrome chỉ đưa ra cảnh báo cho Bạn rằng kết nối có thể chứa virus
Nếu Bạn chắc chắn với liên kết mình đang truy cập thì làm theo các bước sau: (LÀM THEO CÁC BƯỚC TRONG ẢNH)

KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ

 

=> như vậy là bạn có thể truy cập bình thường rồi.
Xin lưu ý:
* xảy ra trường hợp trên là do Bạn kết nối vào liên kết https mà không đăng ký SSL
* Google Chrome chỉ đưa ra cảnh báo cho Bạn rằng kết nối có thể chứa virus
* Nếu Bạn chắc chắn với liên kết mình đang truy cập thì hãy truy cập nhé. Nếu không hãy tắt trang web này đi.

* Tham khảo lỗi khác: 

SỬA LỖI ”KẾT NỐI CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ KẾT NỐI RIÊNG TƯ”

Khắc phục lỗi Your connection is not secure

Khắc phục lỗi ”Your connection is not private”

Không ‘kết nối không an toàn’ có nghĩa là gì, Your connection is not secure

There is a problem with this website’s security certificate

Tham khảo thêm dịch vụ Hosting không giới hạnemail hostingVPS Giá rẻHosting gia re 

Leave a Reply