Chuyển hướng tên miền Redirecting www to non-www và ngược lại sử dụng .htaccess

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không non-ww

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không non-www

Khi bạn sử dụng Apache trên máy chủ Linux được hỗ trợ mod_rewrite dùng để viết lại URL ngắn gọn dễ nhớ, thuận tiện gọn gàng và Google sẽ đánh giá cao việc này theo tiêu chuẩn URL Friendly thân thiện với người dùng.

Một số người thích sử dụng www.directadmin.edu.vn, nhưng một số người thích directadmin.edu.vn ngắn hơn. Bạn có thể chọn từ non www  sang www, hoặc chuyển hướng từ www không www. Kỳ thực 2 cách này đều không ảnh hưởng đến SEO. nhưng cá nhân mình thích non-www hơn. vì nó ngắn gọn, dễ nhớ. bạn chỉ cần đảm bảo đừng để tồn tại song song 2 bản ghi www và non-www là được. website của Bạn chắc chắn sẽ bị lỗi trùng lặp nội dung. Nguy hiểm hơn nếu Bạn bỏ qua www hoặc non-www mà website lại không truy cập được.

Redirect www to non-www

Redirect www to non-www:
Khai báo nội dung sau vào file .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.directadmin.edu.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://directadmin.edu.vn/$1 [L,R=301]

Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền https://www.directadmin.edu.vn sẽ tự động chuyển thành https://directadmin.edu.vn

Redirect non-www to www:
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^directadmin.edu.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.directadmin.edu.vn/$1 [L,R=301]

Bạn chỉ được để 1 trong 2 cách này trong file htaccess thôi nhé

Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền https://directadmin.edu.vn sẽ tự động chuyển thành https://www.directadmin.edu.vn
Nếu bạn đã có một tập tin có tên .htaccess trên website của bạn, bạn có thể thêm vào nó. Nếu không, tạo ra một files tên .htaccess trong thư mục của tên miền.
Thay thế directadmin.edu.vn bằng tên miền của bạn.

Leave a Reply