Bandwidth (Băng thông) là gì?

"Băng thông" tiếng anh là bandwidth. Thuật ngữ này dùng để chỉ lưu lượng của dữ liệu được truyền qua thiết bị truyền dẫn trong một giây là bao nhiêu. 
Trong lĩnh vực lưu trữ …

FTP, Ftp Accounts là gì?

FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với …