Guest Post là gì?

Guest Post có nghĩa là “Bài viết của khách” – Khi bạn được mời hoặc chủ động liên hệ để đăng một bài báo trên trang web/blog của người khác, …

suspended là gì ?

Lỗi "This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources." Lỗi này xảy ra khi …

Bandwidth (Băng thông) là gì?

"Băng thông" tiếng anh là bandwidth. Thuật ngữ này dùng để chỉ lưu lượng của dữ liệu được truyền qua thiết bị truyền dẫn trong một giây là bao nhiêu. 
Trong lĩnh vực lưu trữ …