P3: Hướng dẫn tùy chỉnh Triggers trên tawk.to (Tăng tỉ lệ chuyển đổi rất tốt)

Xem Video hướng dẫn tại đây:

Để tùy chỉnh Triggers các Bạn đăng nhập tawk.to => Click admin (menu trên top) sau đó click “Triggers”

Trình tự động kích hoạt được sử dụng để tăng tương tác đối với Khách hàng truy cập website. Trình kích hoạt cơ bản sẽ tự động mở cửa sổ trò chuyện sau một khoảng thời gian xác định trước và đưa ra câu hỏi cho khách truy cập, chẳng hạn như “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Để thiết lập và sử dụng các trình kích hoạt chat tự động Thực hiện theo các bước sau:

1. Vào Quản trị ở đầu Bảng điều khiển.

2. Chọn thuộc tính mà bạn muốn Quản lý Trình kích hoạt tự động chat cho nếu bạn có nhiều trang và trang.

3. Nhấp vào Triggers trong phần Cài đặt thuộc tính. Nếu bạn đã cài đặt Triggers, bạn có thể Quản lý trình kích hoạt trên màn hình này.

4. Để Thêm một Trigger mới nhấp vào nút Thêm Green Trigger ở góc trên cùng bên phải của Bảng điều khiển.

Đặt các thông số tùy thuộc vào loại kích hoạt:

Chat Rescuer – Tự động chat phản hồi khi Bạn chưa kịp phản hồi lại Khách hàng
Trình kích hoạt này được sử dụng để tự động phản hồi các tin nhắn nếu các đại lý không đáp ứng kịp thời.
Trượt tin nhắn 1 phút đến 1 giờ.

Page Notification – Thông báo Trang
Trình kích hoạt này được sử dụng để gửi thông báo cho khách truy cập nếu họ đã ở trên một trang cụ thể cho khoảng thời gian X.

Site Notification – Thông báo Trang web
Trình kích hoạt này được sử dụng để gửi thông báo cho khách truy cập nếu họ đã truy cập vào trang web trong khoảng thời gian X.

Advanced Notification – Thông báo nâng cao 
Chọn từ nhiều biến để xác định hành vi kích hoạt.

Leave a Reply