Lỗi đăng nhập vào DirectAdmin trên Chrome mặc dù máy tính khác đăng nhập được

Vấn đề ở đây là do Bạn đã sử dụng "google translate" Bạn translate cả trang web.
Khi Bạn đăng nhập và sử dụng chức năng "translate" trong trình duyệt Chrome, việc đăng nhập bị lỗi mặc dù username và password không sai. Trong trường hợp này bạn chỉ cần bỏ chức năng translate của Chrome đi (Tức là không translate nữa), thì sau đấy bạn sẽ đăng nhập bình thường.

 

"DirectAdmin Trang Đăng Nhập Đăng nhập không hợp lệ.
Vui lòng kiểm tra Username và Password của bạn
"

DirectAdmin Trang Đăng Nhập  Đăng nhập không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra Username và Password của bạn
 

Để khắc phục vấn đề đăng nhập này:
1. Bạn đăng nhập trên trình duyệt khác
2. Làm các bước sau:
Click chuột vào biểu tượng menu bên góc phải phía trên của chrome => chọn seting "hoặc cài đặt"
Click "Show advanced settings" – hoặc "hiển thị tùy chọn nâng cao"
3. Bỏ chọn ô "Offer to translate pages that aren't in a language you read" hoặc "Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đọc"
=> Sau đó tiến hành đăng nhập lại 

Mọi thắc mắc cân giải đáp xin vui lòng liên hệ:
Văn – dt 01656958688
Yahoo/Skype: vannt_99

Leave a Reply