Khắc phục lỗi: This IP is being shared among many domains

Đã khi nào Bạn gặp lỗi này chưa?
This IP is being shared among many domains. To view the domain you are looking for, simply enter the domain name in the location bar of your web browser.

This IP is being shared among many domains. To view the domain you are looking for, simply enter the domain name in the location bar of your web browser.

Lỗi "This IP is being shared among many domains" xuất hiện khi Bạn trỏ tên miền về Server dùng Direct Admin. Do Bạn trỏ sai IP về Server. (IP server 1 đằng, trỏ tên miền 1 nẻo)

Lỗi này thường gặp khi Bạn sử dụng "SEO Hosting" Bạn cần gán lại IP của tên miền hoặc trỏ lại IP nhé
Tham khảo cách sử dụng SEO Hosting tại đây nếu Bạn chưa rõ cách trỏ

Nếu không phải do SEO Hosting, hãy liên hệ nhà cung cấp Hosting. nói họ kiểm tra. Gợi ý họ khởi động lại httpd

Leave a Reply