khắc phục lỗi ”Kết Nối Này Không Đáng Tin” trên firefox

Nếu Bạn truy cập website có giao thức https và nhận được cảnh báo sau:

"Kết Nối Này Không Đáng Tin"

Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới ….vn, nhưng chúng tôi không thể xác nhận kết nối của bạn là an toàn.

Thông thường, khi bạn cố gắng kết nối an toàn, trang web sẽ trình ra định danh tin cậy để chứng minh cho bạn thấy bạn đang đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, định danh của trang này không thể xác minh được.
Tôi Nên Làm Gì?

Nếu bạn thường kết nối tới trang này mà không gặp vấn đề gì, lỗi này có thể là do ai đó đang cố gắng mạo danh trang này, và bạn không nên tiếp tục nữa.

Nếu bạn hiểu điều gì đang xảy ra, bạn có thể yêu cầu Firefox tin tưởng định danh của trang này. Cho dù bạn tin tưởng trang web này, lỗi này cũng vẫn có thể là do ai đó đang cố tác động tới kết nối của bạn.

Đừng thêm ngoại lệ trừ khi bạn biết lí do đúng đắn khiến trang này không dùng định danh đáng tin cậy."

=> Đây không phải là virus hay gì cả. mà đơn thuần là cảnh báo của trình duyệt với các giao thức "https" chưa có chứng chỉ SSL. Bạn hãy click vào nút "thêm ngoại lệ"
=> Tích chọn ô "Lưu trự ngoại lệ này vĩnh viễn" (lần sau Bạn không bị cảnh báo nữa)
=> Sau đó click nút "Xác nhận ngoại lệ bảo mật"

Như vậy là truy cập bình thường rồi nhé 🙂

Mô tả bằng hình ảnh:

Kết Nối Này Không Đáng Tin

Kết Nối Này Không Đáng Tin trên firefox

Leave a Reply