Hướng dẫn update lại IP cho VPS sử dụng DirectAdmin khi đổi server

Để cập nhật lại IP cho VPS sử dụng DirectAdmin, bạn đăng nhập vào VPS thông qua SSH và chạy dòng lệnh: 

sh /usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh Old_ip New_IP 

Với Old IP là IP cũ VPS của bạn, New IP là IP mới mà bạn muốn thay đổi.Sau khi chạy dòng lệnh trên xong, bạn cần phải khởi động lại DirectAdmin để có hiệu lực bằng lệnh 

service directadmin restart

 

Tham khảo thêm dịch vụ Hosting không giới hạnVPS Giá rẻHosting giá rẻ của HostingViet

Leave a Reply