Hướng dẫn tự động chuyển tiếp email với chức năng Forwarders Email của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng chuyển tiếp thư

Tính năng chuyển tiếp thư cho phép một địa chỉ Email có thể chuyển toàn bộ thư nó nhận được tới một địa chỉ Email khác. Ngoài ra, tính năng này cũng cho phép chuyển toàn bộ Email tới một domain đến domain khác thông qua Email domain forwarders

Chuyển tiếp thư thật sự rất hữu ích. Ví dụ: Trong trường hợp bạn có nhiều hơn một địa chỉ Email, bạn có thể sử dụng một địa chỉ Email duy nhất để kiểm tra toàn bộ thư nhận được ở các địa chỉ Email khác. Bạn cũng  có thể bỏ qua thư đó và tự động gửi một thông báo lỗi tới người gửi.

Sau khi đăng nhập cPanel, các bạn chọn Home >>Email >>Forwarders để mở giao diện quản lý chuyển tiếp thư

Phần 2: Chuyển tiếp thư từ một tài khoản Email

2.1 Các bước thực hiện

 1. Trên màn hình giao diện quản lý chuyển tiếp thư, chọn Add Forwarder

  Mail Forwarders trong cPanel 1

  Add Forwarder trong cPanel

 2. Nhập địa chỉ cần chuyển tiếp
 3. Chọn một trong những tùy chọn ở dưới
  – Forward to email address: Chọn mục này để chuyển tất cả thư từ địa chỉ Email cần chuyển tiếp tới một địa chỉ khác. Nhập địa chỉ này (Email đích) vào Text Box phía dưới
  – Discard  and send an error to the sender (at SMTP time): Chọn mục này để bỏ qua những Email đến và tự động gửi thông báo lỗi tới người gửi. Nhập thông báo lỗi mong muốn vào ô phía dưới.
 4. Click Add Forwarder

  Thiết lập cấu hình chuyển tiếp email trong cPanel

  Thiết lập cấu hình chuyển tiếp email trong cPanel

Sau khi có thông báo hoàn thành, nhấn Go back để trở về màn hình quản lý chuyển tiếp thư. Lúc này Email nguồn và Email đích xuất hiện ở bảng Email Account Forwarders

2.2 Gỡ bỏ tính năng chuyển tiếp thư

 1. Trong bảng Email Account Forwarders, click Delete
 2. Click Delete Forwarders để xóa

 

Phần 3: Chuyển tiếp Domain Email (Email Domain Forwarders)

3.1 Thiết lập cấu hình

 1. Mở giao diện quản lý chuyển tiếp thư (Home>>Email>>Forwarders)
 2. Trong mục Create an Email forwarder, chọn Add Domain Forwarders

  Add Domain Forwarders trong cPanel

  Add Domain Forwarders trong cPanel

 3. Chọn domain nguồn ở khung domain bên trái
 4. Nhập domain mà bạn muốn chuyển tiếp thư đến

  Thiết lập cấu hình Email domain forwarder

  Thiết lập cấu hình Email domain forwarder

 5. Sau khi ấn Add domain fowarders, bạn sẽ nhận được thông báo thực hiện thao tác thành công. Click Go back để quay lại giao diện quản lý chuyển tiếp Email

Trong bảng Forward All Email for a Domain, domain nguồn và domain đích bạn chọn đã xuất hiện.

3.2 Gỡ bỏ Email domain forwarders

 1. Trong bảng Forwarder All Email fo a Domain, click Delete tương ứng với domain mà bạn muốn gỡ bỏ
 2. Nhấn Delete domain forwarders
 3. Click Go back

 

Leave a Reply