Hướng dẫn thêm Alias Domain (Tên miền ánh xạ) trong Hosting Cpanel

Cách thêm Alias Tên miền (Tên miền ánh xạ) trong Host Cpanel

Khi ban muốn chạy 2 hay nhiều Tên miền cho cùng một trang web, bạn sẽ dùng đến Alias Domain.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm một Alias Domain. Nếu muốn hướng dẫn về cách thêm Addon Domain, bạn vui lòng xem tại đây.

 

Mở giao diện cấu hình Alias Domain trong host cPanel

Mở giao diện cấu hình Alias Tên miền trong Hosting nơi lưu trữ dữ liệu Cpanel

Phần 1: Tạo một Domain Alias

Để tạo một Alias Domain , nhập Domain của bạn vào ô Tên miền và ấn Add Domain như hình dưới:

Chú ý: Domain trước khi Add Domain , bạn phải chắc chắn rằng Tên miền của bạ đã được trỏ về Host mà bạn đang cấu hình. Nếu Domain chưa được trỏ, bạn vẫn có thể cấu hình bình thường nhưng dĩ nhiên, nó không chạy! Hơn nữa là Tên miền của bạn phải được đăng ký bở một nhà cung cấp hợp lệ. Nếu không Control Panel Cpanel sẽ tự nhận thấy điều đó và bạn sẽ không thể thêm Tên miền thành công.

Giao diện thêm tên miền Alias trong host Cpanel

Giao diện thêm Tên miền Alias trong Host Cpanel

Nếu thực hiện thêm Alias Tên miền thành công , sẽ có thông báo như hình dưới:

Thông báo thêm tên miền Alias thành công trong host cPanel

Thông báo thêm Domain Alias thành công trong Web Hosting Control Panel Cpanel

Phần 2: Sửa một Alias Domain

Các Alias Tên miền khi thêm thành công sẽ hiện ở danh dách phía dưới cùng của trang

Để sửa đường dẫn chuyển hướng của Tên miền Alias ,ta ấn vào Manager Direction, giao diện sẽ hiện ra như hình dưới.

Giao diện thiết lập chuyển hướng Domain Alias trong cPanel

Giao diện thiết lập chuyển hướng Domain Alias trong Cpanel

Phần 3: Tìm kiếm một Alias Domain:

Đa số trong chúng ta chỉ sở hữu 1 đến vài Alias Tên miền trên một Control Panel Cpanel Web Hosting nhưng do đặc thù công việc, cũng có người cần phải Add hàng chục thậm chí hàng trăm Domain trên một Hosting làm cho việc tìm và sửa chúng rất khó khăn. Nhưng thật may mắn Cpanel đã cung cấp cho chúng ta chức năng tìm kiếm Domain đã add.

Tìm kiếm Domain Alias trong host cPanel

Tìm kiếm Tên miền Alias trong Hosting Control Panel Cpanel

Bạn chỉ cần gõ tên Tên miền vào ô Search rồi ấn Go. Tên miền bạn cần tìm sẽ hiện ra.

Phần 4: Xoá một Domain Alias

Xóa Domain Alias trong cPanel hosting

Xóa Domain Alias trong Control Panel Cpanel Web Hosting

Sau khi thao tác ấn Remove, hệ thống sẽ có thông báo hỏi có chắc chắn muốn xóa không . Are you sure you want to permanently remove the alias, “tenmiencuaban.com”? thì bạn ấn vào Remove Alias để hoàn tất việc xóa.

Leave a Reply