Hướng dẫn tạo chữ ký trong Roundcube Webmail – Hostingviet.vn

Roundcube cũng như nhiều trình gửi/nhận email khác. Nó cho phép chúng ta được đặt chữ ký khi gửi email. Nội dung chữ ký có thể là chữ, hình ảnh, link website…
Để đặt chữ ký trong Roundcube Webmail ta làm các bước sau

Roundcube cũng như nhiều trình gửi/nhận email khác. Nó cho phép chúng ta được đặt chữ ký khi gửi email. Nội dung chữ ký có thể là chữ, hình ảnh, link website…

Để đặt chữ ký trong Roundcube Webmail ta làm các bước sau

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Email Roundcube trên web mail.

1. Các nhận diện
2. Click vào email cần đặt chữ ký (trong mục “Các nhận diện”)
3. Sửa chữ ký
4. Click “lưu”

1. Các nhận diện 2. Click vào email cần đặt chữ ký (trong mục "Các nhận diện") 3. Sửa chữ ký 4. Click "lưu"

Lưu ý:
* Ở đây ta cũng có thể đặt tên cho email. Ví dụ: tên tôi là “Nguyễn Trung Văn” – Vậy tôi sẽ đặt tên hiển thị cho email là “Nguyễn Trung Văn” bằng cách nhập vào ô “Tên hiển thị” (3) trong box ‘Tùy chọn”
* Chúng ta có thể chèn link, tùy chọn chữ đậm, nhạt…
* Để chèn ảnh ta làm như sau:
Roundcube không cho phép upload trực tiếp hình ảnh từ trình tạo chữ ký, mà chúng ta phải upload ảnh đó lên server rồi lấy đường dẫn ảnh (Bằng cách click vào ảnh, chọn “sao chép URL hình ảnh”) rồi click vào biểu tượng “html” rồi sửa bằng html

Hoặc một cách khác dễ dàng hơn, đó là Bạn bôi đen hình ảnh (hình ảnh Bạn đã upload trước đó) rồi dán (paste) thẳng vào ô chữ ký. Lưu ý: Hình ảnh trong chữ ký đừng quá to, dễ chiếm hết không gian của bức thư.

Ghi rõ nguồn DirectAdmin.edu.vn khi copy bài viết này

Leave a Reply