Hướng dẫn sử dụng Email Outlook 2010

Hướng dẫn sử dụng email Outlook 2010 với hostingviet.vn từng bước từ khi login vào web control panel và tạo tài khoản.
Sử dụng Email Hosting (email theo tên miền riêng) trên nền tảng outlook email

Phần 1: Chuẩn bị
Hãy chắc chắn rằng Quý Khách đã sở hữu một tên miềnEmail HostingEmail theo tên miền riêng

Và đã tạo email theo tên miền riêng. Các thông tin cần thiết là: username, password, pop 3 server, smtp server

 

Phần 2: Cấu hình (Config) email trên outlook email

Bước 1: Mở phần mềm outlook trên máy tính

Outlook Email theo tên miền riêng

 

Bước 2: Click File (góc trái phía trên) Chọn Account Settings (hình bánh răng)

email outlook Account Settings

 

 

Bước 3: Add New Account – Tạo thêm tài khoản Email mới

Click New => chọn E-mail Account => Click next

Outlook Email - Add New Account

 

 

Bước 3: manually configure server settings or additional server types

manually configure server settings or additional server types

 

Bước 4: Choose Service – Chọn loại dịch vụ

Outlook email _ Choose Service

 

Bước 5: Internet E-mail Settings

outlook Email - Internet E-mail Settings

bước này là bước quan trọng nhất, Quý Khách chú ý và làm theo hướng dẫn nhé:
Số 1: Tên Hiển thị khi gửi email
Số 2: Tên tài khoản email theo tên miền
Số 3: Chọn kiểu: Ở đây có 2 kiểu pop3 và imap. POP3 là kiểu tải về outlook và xóa trên server. còn IMAP là kiểu đồng bộ, tải về outlook nhưng vẫn giữ 1 bản trên server. Quý Khách nên chọn kiểu IMAP nhé
Số 4: Nhập mail. + Tên miền Quý Khách đang cấu hình
Số 5: Nhập lại đầy đủ Email
Số 6: Nhập mật khẩu email theo tên miền
Sau đó click next

Bước 6: Nếu phát sinh lỗi tại bước “Test Account”

Outlook-email Test Account Settings Can not send email using Outlook (Error: '550 not local host, not a gateway')
Hoặc lỗi (Error: ‘550 not local host, not a gateway’) => Quý khách click “close” 

Chỉnh Outgoing Server

Outlook email Outgoing Server

Quý Khách click More Settings => Chọn tab Outgoing Server => Tích chọn vào nút “My Outgoing Server (SMTP)…” => Click OK

Sau đó lặp lại bước 5. Sau đó chờ hệ thống gửi test 1 email là hoàn thành việc cấu hình và đăng nhập Email outlook

 

Code lỗi: 
* 550 Access denied – Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)
* Onbestelbaar 550 R1: Helo should be a FQDN or adress literal (see RFC 2821 4.1.1.1)” of “Task ‘email address – Sending’ reported error (0x800CCC78): ‘Cannot send the message. Verify the email address in your account properties. The server responded: 550 Access denied – Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

One Response

  1. Thịnh February 1, 2020 Reply

Leave a Reply