Hướng dẫn sử dụng công cụ xử lý ảnh (Convert ảnh hàng loạt) trên cPanel hosting

  • Cpanel cung cấp cho chúng ta một số hàm xử lý ảnh hàng loạt rất hữu dụng, đặc biệt cho các trang web có số lượng hình ảnh sản phẩm nhiều như webshop, hay avatar thành viên nhiều nhưu diễn đàn. Bạn nghĩ sao nếu webshop của bạn có hàng ngàn bức ảnh sản phẩm và bạn muốn thu nhỏ chúng? Không lẽ bạn tải từng file về sửa bằng photoshop? Không. Nếu bạn không biết code php thì vẫn còn một cách đơn giản hơn . Đó là dùng công cụ xử lý ảnh đã được cPanel tích hợp sẵn.

Để sử dụng công cụ này, các bạn ấn vào Images trong mục Files như hình:

Truy cập giao diện xử lý ảnh trong cPanel hosting

Truy cập giao diện xử lý ảnh trong cPanel hosting

Phần 1: Tạo hình thu nhỏ tất cả các hình trong một thư mục (Thumbnailer)

Mục này giúp bạn thay đổi kích thước ảnh thành một kích thước nhất định. Ví dụ trong thư mục avatar có ảnh avatar của các thành viên với các kích thước hỗn độn. Bây giờ bạn muốn tất cả các avatar phải về kích thước 64x64px. Hãy làm theo hướng dẫn của tôi.

Bước 1: Truy cập giao diện tạo thumbnailer.

Cac ban Ấn vào Thumbnailer

Truy cập giao diện tao ảnh thu nhỏ cho thư mục

Truy cập giao diện tao ảnh thu nhỏ cho thư mục

 

Bước 2: Tìm đến  thư mục chứa ảnh cần sửa kích cỡ hàng loạt.

Ấn vào biểu tượng thư mục màu xanh để chọn đến Folder chứa ảnh mà bạn định sửa kích cỡ hàng loạt. (Chú ý là Biểu tượng Folder màu xanh chứ không phải ấn vào chữ)

Chuyển thư mục trong giao diện tạo thumbnail host cPanel

Chuyển thư mục trong giao diện tạo thumbnail host cPanel

Bước 3: Chọn thư mục cần xử lý ảnh:

Chon thư mục đã tìm đến ở bước 2 bằng cách ấn vào chữ tên thư mục đó.

Chọn thư mục trong giao diện tạo thumbanail trong host cPanel

Chọn thư mục trong giao diện tạo thumbanail trong host cPanel

Lưu ý: đây là thiết kế không mấy khoa học của cpanel khiến rất nhiều người mới tiếp xúc bị lúng túng . Đó là ấn vào biểu tượng Folder để truy cập, ấn vào chữ để chọn. Bạn nên nhớ điều này cho các giao diện tương tự.

Bước 4: Điền kích thươc Thumbnail:

Điên tỉ lệ thu nhỏ vào ô Scale Percent (ô thứ nhất điền chiều rộng, ô thứ 2 điền chiều dài)

trọng

Điền tỉ lệ trong giao diện tạo thumbnai trong host cPanel

Điền tỉ lệ trong giao diện tạo thumbnai trong host cPanel

Nếu muốn ảnh không bị bóp méo, nghĩa là tỉ số chiều dài chia cho chiều rộng không đổi thì hãy tích vào ô Keep Aspect Ratio

Chọn giữ tỉ lệ trong giao diện tạo thumbnail trong host cPanel

Chọn giữ tỉ lệ trong giao diện tạo thumbnail trong host cPanel

Ấn Thumbnail Images để xac nhận tạo thumbnai với thông tin đã điền ở trên.

Phần 2: Tạo hình thu nhỏ theo từng hình ảnh (Scaler)

Truy cập giao diện thu nhỏ từng hình ảnh trong host cPanel

Truy cập giao diện thu nhỏ từng hình ảnh trong host cPanel

Về cơ bản, các thao tác chọn file giống như ở phần 1.

Chỉ khi chọn file ảnh xong mới có các sự khác biệt trong cấu hình các thông số sau:

Images Scaler trong cPanel hosting

Images Scaler trong cPanel hosting

Sau khi hoàn tất điền các thông số, các bạn ấn Scale Image để xác nhận Scale ảnh.

Phần 3: Chuyển đổi qua lại giữa các loại tập tin ảnh (Conveter)

Giao diện chuyển định dạng file ảnh trong cPanel

Giao diện chuyển định dạng file ảnh trong cPanel

Về chọn file, phần này cũng không có gì khác 2 phần trên, chỉ khác sau khi chọn thư mục cần chuyển đổi loại tập tin thì giao diện sẽ như sau:

Image Conveter trong cPanel hosting

Image Conveter trong cPanel hosting

Các bạn chọn loại tập tin cần chuyển đổi rồi ấn Convert

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply