Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin (Change Password DirectAdmin)

Để đổi mật khẩu đăng nhập Direct Admin, các Bạn làm theo các bước sau nhé

Bước 1: Đăng nhập vào Hosting

Bước 2: Click vào menu "Password" có hình ổ khóa

Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin (Change Password DirectAdmin)

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới
Sau đó click nút "submit"

Xin lưu ý:
Ở đây có 3 nút chọn, tùy tình hình thực tế mà bạn hãy "seclect" hoặc "unselect" nhé

DirectAdmin Account: => Đổi mật khẩu đăng nhập DirectAdmin
Main FTP Account: => Đổi mật khẩu tài khoản FTP chính (khi tạo host mật khẩu này trùng với mật khẩu đăng nhập host) Điều này có thể dẫn đến việc Ai đó đang dùng tài khoản FTP chính sẽ bị mất quyền đăng nhập
Main Database Account: đổi mật khẩu tài khoản Database chính. (khi tạo host mật khẩu này trùng với mật khẩu đăng nhập host). Nếu tài khoản này đang sử dụng để cấu hình cho website thì có thể gây lỗi không nhận database

Leave a Reply