Hướng dẫn đăng nhập vào phpmyadmin Hosting directadmin

Hướng dẫn đăng nhập vào phpmyadmin
Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Control Panel DirectAdmin. Trong mục “Your Account” -> Chọn “MySQL Management

MySQL Management

 

Tham khảo thêm dịch vụ Hosting không giới hạn, Hosting gia re, email hosting

 

Bước 2:  Click “Create new Database” để tạo database

Create new Database

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như bên dưới: tên database, tên user cho database và mật khẩu -> sau khi nhập xong click “Create” để hoàn thành.

Kết quả đã tạo xong database: dùng thông tin Username và Password để đăng nhập vào database trong phpmyadmin

Bước 4: Đăng nhập vào database để tạo cơ sở dữ liệu hoặc Import dữ liệu vào bằng cách:

Click phpMyAdmin

Trở lại giao diện chính control panel, trong mục “Advanced Features” -> Click “phpMyAdmin” 

Bước 5: Tại đây sẽ xuất hiện những cảnh báo và bạn nhấn vào “Nâng cao” và  tiếp tục truy cập sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu -> click “Log In”

Khi đăng nhập vào phpmyadmin thành công:

phpMyAdmin login

Leave a Reply