Hướng dẫn đăng nhập và import database – hosting DirectAdmin sử dụng phpmyadmin

Bạn cần thực hiện thao tác này khi chuyển dữ liệu từ nơi khác về hosting mới. Có thể là từ hosting khác hoặc từ local
Yêu cầu: Có thể tạo database trên host mới, có sẵn file database (thường đuôi .sql)

1.1 Để tạo database mới vui lòng xem hướng dẫnHướng dẫn tạo database trong DirectAdmin (MySQL Management) Create new Database

1.2. Hoặc xem thông tin database đang chạy trên hosting (mục đích import lại database hoặc lấy lại mật khẩu đăng nhập admin) – Nếu Bạn reset mật khẩu = chức năng reset pass database thì sẽ bị sai thông tin config dẫn đến việc web không truy cập được.
đối với wordpress Bạn vào file public_html của domain đang cần lấy thông tin database sau đó tìm file wp-config.php Bạn có thể sửa bằng cách nhấn nút "edit" ngay bên phải file wp-config.php
Tiếp đến Bạn tìm đến dòng sau: phần bôi đỏ là thông tin đăng nhập nhé. Lưu ý là nó được đặt trong dấu '

define('DB_NAME', 'Ten_Goi_Host-CuaBan_db');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'Ten_Goi_Host-CuaBan_db');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'pI6tWHW6wXug')

Link đăng nhập phpmyadmin là 11.22.33.44/phpMyAdmin/ trong đó 11.22.33.44 là IP hosting của Bạn. Hoặc Bạn đăng nhập hosting và click  MySQL Management => phpMyAdmin

2. Đăng nhập phpmyadmin:

Link đăng nhập phpmyadmin là 11.22.33.44/phpMyAdmin/ trong đó 11.22.33.44 là IP hosting của Bạn. Hoặc Bạn đăng nhập hosting và click  MySQL Management => phpMyAdmin

Bạn sử dụng user và pass đã có ở mục 1 để đăng nhập nhé

3. Import Database

Sau đó click chọn import. Trong mục File to import: chọn file databse trên máy tính của Bạn. nếu là tệp nén thì phải là file .zip nhé, zip file chứ không zip folder chứa DB

=> cuộn chuột xuống rồi click vào nút "GO"

import database

Như vậy là hoàn thành rồi nhé.

Nếu import lỗi thì Bạn nên xem lại file DB đó đã export đúng hay chưa nhé

Leave a Reply