Hướng dẫn tạo trang web tĩnh với chức năng Site Publisher của cPanel

Nếu bạn không phải là lập trình viên? Bạn không có kiến thức về lập trình, thiết kế và bảo mật? Nhưng bạn muốn có một trang Giới thiệu bản thân? Hay trang web của bạn đang trong quá trình xây dựng và bạn không muốn người dùng nhìn thấy một trang trắng tinh khi truy cập trang web của bạn? Hãy sử dụng chức năng tạo trang web tĩnh của cPanel với 3 bước đơn giản sau:

Bước 1/3: Chọn Domain để làm việc:

Mục này , bạn phải chọn Domain mà bạn sẽ tạo trang web tĩnh trên trang chủ của website đó. Danh sách tên miền bạn chọn gồm Main Domain, Alias Domain và Addon Domain đã add thành công vào host cPanel.

Nếu bạn là trùm Domain, domain của bạn quá nhiều thì bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm 🙂

Bước 1 tạo trang web tĩnh trong cPanel

Bước 1 tạo trang web tĩnh trong cPanel

Bước 2/3: Chọn chủ đề:

Bước 2: Chọn chủ đề cho trang web tĩnh của cPanel

Bước 2: Chọn chủ đề cho trang web tĩnh của cPanel

Ở bước này, bạn hãy chọn chủ đề của trang web tĩnh mà bạn muốn tạo. Gồm Kinh doanh, Trang Đang xây dựng (Bảo trì) và trang thông tin cá nhân. Tùy vào mục đích và hoàn cảnh mà bạn hãy lựa một trang thích hợp cho mình.

Bước 3/3: Chỉnh sửa thông tin và xuất bản:

Điền thông tin và xuất bản trang web tĩnh trong cPanel

Điền thông tin và xuất bản trang web tĩnh trong cPanel

Tùy vào chủ đề ở bước 2 mà hệ thống sẽ đưa ra cho bạn các trường dữ liệu để điền thông tin khác nhau:

-Thông tin trang web: như tiêu đề trang web, mô tả trang web,thậm chí cả Google Analytics TRacker ID giúp bạn theo dõi người dùng truy cập vào trang của bạn,…

-Thông tin cá nhân: như họ tên, tên công ty, số điện thoại, email, fax, link facebook, google plus, linkedin,…

Một lưu ý quan trọng trước khi bạn ấn Publish là việc tạo trang web tĩnh này đồng nghĩa với hệ thống của cPanel  Publisher sẽ tạo ra các file .html .js và .css ở trên thư mục web (Thư mục root của domain bạn đã chọn và các thư mục con được tạo ra) Nếu các thư mục và file này trùng với những thư mục và file mà bạn dã tạo từ trước đó thì nó sẽ được ghi đè lên file cũ. Điều này sẽ làm mất dữ liệu của bạn và sẽ không thể khôi phục nếu như chưa sao lưu.

Cuối cùng, ấn Publish để hoàn tất thủ tục. Bạn dã có một trang web tĩnh ở trang chủ của Domain đã chọn một cách nhanh hơn bao giờ hết.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply