Hướng dẫn quản lý các kết nối FTP trên cPanel hosting – FTP Connections

Phần 1: Tổng quan về Quản lý kết nối FTP

FTP Connections là một chức năng của cPanel giúp quản lý các kết nối FTP hiện tại đê từ đó có thể đình chỉ một kết nối nào đó.

Chú ý là bạn chỉ thấy chức năng này khi nó khả dụng trên tài khoản host của bạn. Cụ thể là nhà cung cấp host của bạn phải bật FTP services và anonymous FTP. Tùy thuộc vào gói host hoặc nhà cung cấp khó tính mà họ có thể sẽ không bật chức năng này.

Khi host của bạn đã được hỗ trợ thì bạn dễ dàng nhìn thấy và truy cập vào FTP Connections ở trong mục Files.

Truy cập vào FTP Conection trong cPanel

Truy cập vào FTP Conection trong cPanel

Sau khi truy cập vào sẽ có giao diện như sau:

Giao diện FTP connections trong cPanel hosting.

Giao diện FTP connections trong cPanel hosting.

Phần 2: Theo dõi các kết nối FTP hiện tại.

Trong giao diện trên , ở mục Current Connections sẽ cho biết các user hiện tại đang kết nối với host cPanel của bạn thông qua FTP Connection. Trên đó là một bảng danh sách các user, Mỗi user đó sẽ mang các thông tin sau:

Tên cột
Ý nghĩa
Ví dụ
User Tên của tài khoản FTP đang đăng nhập. username
Logged in From Tài khoản FTP trên đang truy cập từ hostname này. ns1.hostingviet.com
Login Time Thời gian tài khoản FTP trên bắt đầu phiên sử dụng. Fri Jul 19 13:19:20 2013
Status Trạng thái của phiên đăng nhập của tài khoản trên. IDLE
Disconnect Nút ấn cho phép bạn đình chỉ kết nối của tài khoản này.
Process ID ID thực thi của tài khoản này. 13926

Chú ý: Bảng danh sách trên không phải là trực tiếp mà nó chỉ có thông tin tại thời điểm tải trang (Nghĩa là nó không tự cập nhật theo thời gian). Muốn làm mới danh sách , bạn phải ấn vào nút Reload

Phần 3: Đình chỉ một kết nối FTP.

Nếu bạn nghi ngờ về một user nào đó đang có hành vi phá hoại hoặc tổn hại đến sever, bạn có thể can thiệp “nóng” bằng cách đình chỉ kết nối từ tài khoản đó.

Để chấm dứt một phiên hoạt động của tài khoản FTP, các ấn vào nút Disconnect ở dòng của tài khoản đó.

Và đừng quên ấn Reload để kiểm tra chắc chắn bạn không còn nhìn thấy tài khoản đó trong danh sách nữa.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply