FTP, Ftp Accounts là gì?

FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại. Tại FTP, bạn sẽ có quyền quản lý toàn bộ các dữ liệu dạng tập tin và thư mục có trên host ngoại trừ database. Tất cả các gói host bạn mua có hỗ trợ control panel cPanel, DirectAdmin… đều hỗ trợ sẵn FTP qua cổng kết nối 21.  Ftp Accounts là số tài khoản FTP mà Bạn có thể tạo ra và sử dụng.

FTP, Ftp Accounts là gì?

Hiện nay phần mềm sử dụng FTP phổ biến nhất là Filezilla. Filezilla đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của Bạn. Và quan trọng hơn, nó hoàn toàn miễn phí!

Xem thêm bài viết: So sánh phần mềm FTP Cuteftp Pro và FileZilla Client

Leave a Reply