Disk Space (Dung lượng lưu trữ) là gì?

Disk Space (Dung lượng lưu trữ) có nghĩa là khoảng trống của ổ đĩa, dung lượng để chỉ sức chứa của gói host. Tương tự như dung lượng của USB, ổ cứng… tùy theo gói hosting mà bạn lựa chọn sẽ có dung lượng chứa khác nhau, bạn sẽ chỉ được phép tải file, upload mã nguồn trong sức chứa giới hạn của một gói hosting.

Dung lượng lưu trữ - Disk space là gì?

 

Nếu Hosting của Bạn gần hết Dung lượng lưu trữ thì Bạn cần bổ sung ngay (Mua thêm dung lượng hoặc nâng cấp lên gói cao hơn)

Theo mình nên để trống khoảng 50% Dung lượng lưu trữ. Điều này là bắt buộc nếu Bạn muốn Backup Full dữ liệu trên Hosting.

Dung lượng lưu trữ trên cPanel
Dung lượng lưu trữ trên cPanel

Leave a Reply