(Dành cho Admin) Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt lên server linux

Let’s Encrypt hiện nay là nhà cung cấp chứng chỉ SSL hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tự cài đặt lên Hosting. Hoặc quản trị viên có thể tích hợp sẵn vào Hosting. Người dùng chỉ cần 1 click là có thể active SSL ngay lập tức

Bước 1: Chuẩn bị

Bạn phải có quyền truy cập SSH. Nếu Bạn chỉ sử dụng Hosting (mua hosting) thì không cài được đâu nhé. cần quyền root ssh

Bước 2: cài đặt git – Nếu Bạn đã cài đặt git rồi thì có thể bỏ qua bước này

Code:

# ubuntu & debian
apt-get install git
# centos & redhat
yum install git

 

Bước 3: Cài đặt Let’s Encrypt Client

Code:

git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

 

Bước 4: Xác thực chứng chỉ

Chạy lệnh
code:

./letsencrypt-auto --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory certonly --agree-tos --email 'user@domain.tld' --webroot --webroot-path '/home/certmon/domains/certificatemonitor.org/public_html/' -d certificatemonitor.org -d www.certificatemonitor.org

 

 

Leave a Reply