Chuyển tiếp Email đến server nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng MX Entry

Sử dụng tính năng MX Entry (Mail Exchanger – chuyển đổi Email) để định tuyến lại những Email chuyển tới domain của bạn tới một sever cụ  thể nào đó. Tạo ra một bản sao lưu để xử lý Email trong trường hợp máy chủ của bạn bị lỗi. Những thay đổi bạn tạo ra trên công cụ MX Entry cũng dẫn đến những thay đổi trong bàn ghi DNS (DNS records)

Để truy  cập màn hình giao diện chính của tính năng MX Entry, từ màn hình điều khiển chính của cPanel, các bạn chọn MX Entry trong mục Email.

Phần 2: Thay đổi cấu hình định tuyến Email Exchanger

Muốn biết làm thế nào để định tuyến Email cho một domain. Các bạn theo dõi những bước  sau:

 1. Chọn Domain mà bạn muốn cấu hình trong mục Domain.
 2. Trong mục Email Routing, chọn một trong những tùy chọn ở dưới
  – Automatically Detect Configuration: Hệ thống sẽ sử dụng bản ghi hoặc bản ghi MX (MX records) hiện tại để tự động chọn 1  trong 3 cấu hình thích hợp phía dưới.
  – Local Mail Exchanger: Tên miền chấp nhận Email ngay cả khi một bản ghi MX (MX records) với ưu tiên cao hơn tồn tại. Chọn tùy chọn này nếu sever của bạn sử dụng smart hosts hoặc một dịch vụ gateway khác để lọc mail.
  – Backup Mail Exchanger: Domain hoạt động như một bản sao lưu và giữ Mail Exchanger ở hàng chờ nếu tính năng chuyển đổi bị ẩn.
  – Remote Mail Exchanger: Domain sẽ không chấp nhận Email. Thay vào đó, nó gửi mail tới Mail Exchanger cở sở.
 3. Click Change (xem hình)

  Cấu hình định tuyến MX trong cPanel

  Thay đổi cấu hình định tuyến MX trong cPanel

Phần 3: Thêm/sửa/xóa một MX records

3.1 Thêm một MX Records

Các bạn thực hiện theo những bước sau

 1. Trong phần Add a new MX entry, nhập mức độ ưu tiên vào ô Priority. Ở đây, điền số càng thấp thì bản ghi đó càng được ưu tiên xử lý trước. Mức độ ưu tiên cao nhất là “0”. Trong trường hợp có nhiều hơn một máy chủ có mức ưu tiên như nhau, sự phân phối thư đến các máy chủ trong tình huống này là  ngẫu nhiên.
 2. Trong ô Destination, điền địa chỉ máy chủ mà bạn muốn dùng để xử lý mail. Phần này, bạn không điền IP mà điền tên của máy chủ đã có Record A.
 3. Click Add New Record.

  Tạo MX Record trong cPanel

  Tạo MX Record trong cPanel

Sau khi hoàn tất, MX Records bạn vừa tạo sẽ xuất hiện ở bảng MX Records

3.2 Sửa một MX Records

Các bạn làm như sau:

 1. Trong bảng MX Records, chọn Edit
 2. Thay đổi mức độ ưu tiên hoặc máy chủ
 3. Click Edit để xác nhận

3.3 Xóa một MX Records

Tương tự như phần trên, trong bảng MX Records, chọn Delete sau đó Click Delete để xác nhận xóa.

Leave a Reply