Chức năng Redirects (chuyển hướng trang) của cPanel Hosting

Phần 1: Tổng quan về Redirects (chuyển hướng domain)

Giao diện Redirects cho phép bạn chuyển tất cả lượt truy cập domain hoặc một page cụ thể tới một địa chỉ URL khác

Ví dụ: Trên website có 1 bài viết bị lỗi, không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ khi người dùng truy cập vào bài viết đó thì sẽ được chuyển hướng sang 1 bài viết hay 1 page khác do chúng ta cấu hình trước.

Từ cửa sổ giao diện cPanel, các bạn chọn Home >>Domains>> Redirecsts để truy cập Redirects

Truy cập Redirects trên host cPanel

Truy cập Redirects trên host cPanel

Phần 2: Tạo một Redirects

Để tạo một Redirects, các bạn làm theo những bước sau:

 1. Chọn kiểu chuyển hướng liên kết trong khung Type
 2. Về phía người dùng Redirects 301 và 302 không có gì khác nhau cả, đơn giản chỉ là tôi là một trang web, anh đã khám phá xong tôi rồi và bây giờ tôi sẽ đưa anh đến một trang web mới. 301 và 301 chỉ có ý nghĩa khác nhau đối với các webmaster:
  – Permanent (301): Chuyển hướng vĩnh viễn một URL sang địa chỉ mới. Redirect sẽ truyền tất cả các thông tin về các thẻ meta sang URL mới. Trường hợp này dùng khi bạn xóa hay đổi tên một file, thư mục hay chuyển website sang một tên miền mới mà không muốn mất traffic.
  – Temporary (302): Là chuyển hướng tạm thời, tất cả nội dung mặt ngoài của URL 1 sẽ được chuyển tạm thời sang URL 2. Nghĩa là có thể bắn traffic sang URL mới nhưng vẫn giữ vị thế hiện tại của mình.
 3. Chọn domain bạn muốn chuyển hướng.
 4. Nhập URL muốn chuyển hướng tới
 5. Chọn một trong những tùy chọn ở dưới
  – Only redirect with www. Chỉ chuyển hướng những đối tượng nhập tiếp đầu ngữ “www.” trước phần domain của URL
  – Redirect with or without www. Chuyển hướng dù có hay không nhập tiếp đầu ngữ “www.” trước phần domain của địa chỉ URL
  – Do Not Redirect www. Không chuyển hướng những đối tượng nhập tiếp đầu ngữ “www.” trước phần domain
 6. Chọn Wild card redirects nếu bạn muốn chuyển tất cả các tập tin trong một thư mục tới thư mục mới với cùng tên.

  Tạo Redirects trên host cPanel

  Tạo Redirects trên host cPanel

 7. Click Add

Phần 3: Xóa Redirects

Sau khi tạo thành công một Redicts, thông tin của nó sẽ được hiển thị trong bảng Current Redirects. Ở mục Action, chọn Delete. Click Remove Redirects để xóa.

Leave a Reply