Cấu trúc thư mục DirectAdmin Hosting

Cấu trúc thư mục

Các thư mục trên host bao gồm:

/backups
/domains
/mail
/public_html

/backups

Thư mục /backups chứa tất cả các file backups được tạo ra thông qua control panel. Thư mục này sẽ tự động tạo ra khi bạn thiết lập các backup files trong control panel.

/domains

Thư mục /domains chứa các files gắn với account hosting của bạn. Mỗi domain host trên account của bạn sẽ có một thư mục riêng (/domains/yourdomain.com). Trong thư mục này bao gồm :

/logs     :  logs file hàng tháng được lưu tại đây – thư mục này tự động được tạo ra sau 1 tháng hosting của bạn được khởi tạo
/private_html     :  tất cả các file được tạo thông qua phương thức SSL – https://
/public_html     :  thư mục chính cho website của bạn
/public_ftp     :  các file dành cho account FTP
/stats     :  thư mục được tạo bởi Webalizer để theo dõi tình trạng website – bạn không
được xóa hay sửa thư mục này

/mail

Thư mục mail chứa các file được tạo ra bởi hệ thống server mail. Bạn không được chỉnh sửa, xóa hay thêm dữ liệu gì trên thư mục này bởi điều đó có thể dẫn đến hệ thống email của bạn không hoạt động được.

/public_html

Thư mục /public_html tại thư mục gốc link trực tiếp đến thư mục
/domains/yourdomain.com/public_html. Nếu bạn có nhiều hơn 1 domain host trên account, thư mục này sẽ tham chiếu đến thư mục public_html của domain cuối cùng được tạo ra bởi account của bạn.
(Cách Xem domain chính ở đây)

2. Trang mặc định (index.html/index.php)

File mặc định được chạy cho thư mục web là file index.html. Nghĩa là khi website được truy cập bởi tên miền https://www.yourdomain.com,  server sẽ trả về trang https://www.yourdomain.com/index.html. Điều này được áp dụng cho tất cả các thư mục có thể truy nhập được thông qua domain của bạn bao gồm cả subdomain.

Khi upload website nếu không sử dụng trang defaul là index.html thì thứ tự file tiếp theo sẽ chạy mặc định là index.php- default.php

Liên hệ để được hỗ trợ miễn phí ngay cả với Hosting không phải do mình cung cấp
AE thấy ok thì mua hosting / Licsense ủng hộ mình nhé. Mình bán cả DirectAdmin và Cpanel
Mình tên Văn: sdt 01656-95-86-88 _ Yahoo/Skype: vannt_99
Email: trungvan@hostingviet.vn

Ghi rõ nguồn DirectAdmin.edu.vn khi copy bài viết này

Leave a Reply