Category: Câu Hỏi Thường Gặp

Thông số nào quan trọng nhất trong hosting?

Thông số nào quan trọng nhất trong hosting?

Các Thông số cần chú ý hàng đầu: Dung lượng lưu trữ Hosting, Băng thông hàng tháng của hosting, Số database trong gói host, Số tài khoản database trong hosting, Số tên miền / tên miền con được add …