Cách xử lý lỗi Subject: The service ‘mysqld’ on server is currently down

Subject: The service 'mysqld' on server is currently down
This message has been automatically generated notifying you that the service mysqld is currently down.

Cách xử lý lỗi Subject: The service 'mysqld' on server is currently down

Khi Bạn đăng nhập vào tài khoản Admin trên DirectAdmin , trong mục “Message System” (Góc phải phía trên” mà Bạn nhận được thông báo này “Subject: The service 'mysqld' on server is currently down. This message has been automatically generated notifying you that the service mysqld is currently down.”
Thì có nghĩa là 'mysqld' đang có vấn đề, và đang bị Stop.

Nếu bị lỗi kết nối database thì Bạn cần kiểm tra lại ngay. 

Biện pháp  tạm thời là ngay lập tức restart lại 'mysqld' để dịch vụ hoạt động.

mysqld hay mysql hướng xử lý như nhau nhé Bạn!

 

Tham khảo thêm dịch vụ Hosting không giới hạnVPS Giá rẻHosting giá rẻ của HostingViet

Leave a Reply