Cách tắt cảnh báo Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home…

1. Trường hợp website wordpress gặp lỗi Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in

Lỗi này thường xuất hiện khi các Bạn update phiên bản mới wordpress hoặc server update phiên bản hệ thống.

Khá đơn giản là các bạn sửa trong file wp-config.php trong public_html

==>> Tìm đến dòng define('WP_DEBUG', true);  Sửa "true" thành "false" sau đó lưu lại là xong. => define('WP_DEBUG', false);

Cách tắt cảnh báo Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home...

Tác dụng của dòng này là show lỗi. Nhưng ở đây chỉ là "cảnh báo" nên các Bạn sửa thành "false" để không hiển thị lỗi khi vào site.

===>>>Nếu vẫn chưa được hãy tìm đến đúng file, dòng trong warning

Tìm đến dòng: "error_reporting( e_all )" => đổi thành error_reporting( E_ERROR );

Ngay phía dưới đổi "display_errors" giá trị 1 = 0

 

Tìm đến dòng:

 

* Nếu cảnh báo vẫn không bị ẩn đi xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp Hosting để được hỗ trợ.

=> Cần chạy lệnh trong ssh để ẩn cảnh báo display_errors và error_reporting

 

2. Các Mã nguồn khác

Về cơ Bản là Bạn tìm đến đúng file, dòng show warning 

Tìm và chỉnh toàn bộ error_reporting từ on sang off hoặc từ enable sang disable

Một số trường hợp cá biệt phải can thiệp trong ssh. Trường hợp này hãy liên hệ nhà cung cấp Hosting để được trợ giúp nhé.

Leave a Reply