Cách tạo và sử dụng kết nối SSH với SSH Access của cPanel

Phần 1: Giới thiệu về SSH và tính năng SSH Access

SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền. SSH cho phép bạn an toàn chuyển thông tin và đăng nhập từ xa thông qua Internet. Kết nối của bạn thông qua SSH được mã hóa trở thành kết nối an toàn hơn.

Trong phần này, bạn có thể quản lý các SSH key (Khóa SSH) của bạn để tự động cho phép khi đăng nhập qua SSH. Chúng bao gồm khóa công cộng (Public Key) và khóa cá nhân  (Private Key). Public Key và Private Key giống như hai mảnh ghép. Chúng được tạo ra cùng nhau, liên quan đến nhau trong quá trình đăng nhập/xác thực. Một cách cụ thể hơn: Public Key cư trú trên server (Một địa điểm từ xa nào đó) còn Private Key cư trú trên máy tính hoặc sever địa phương (local) của bạn. Khi bạn đăng nhập vào sever, Public key và Private Key được so sánh với nhau, nếu khớp bạn sẽ được cho phép đăng nhập vào Server location.

Phần 2: Cách tạo ra một SSH Key

Các bạn thực hiện theo những bước sau

 1. Đăng nhập vào cPanel
 2. Trong mục Security SSH Access
 3. Ấn nút Manage SSH Keys sau đó chọn Generate a new Key

  Tạo SSH key trong cPanel

  Tạo SSH key trong cPanel

 4. Nhập và nhập lại PassWord vào ô tương ứng
 5. Click Generate Key. 

  Tạo SSH key trong cPanel

  Tạo SSH key trong cPanel

 6. Màn hình hiện ra thông báo “Key Generation Complete!“, Click Go Back
 7. Bây giờ, SSH key mà bạn vừa tạo đồng thời xuất hiện ở hai bảng Public keys và Private keys. Trong bảng Public Keys chọn Manage (Hình cái cờ-lê)

  Ủy quyền để kết nối tới tài khoản cPanel

  Ủy quyền để kết nối tới tài khoản cPanel

 8. Click Authorize, màn hình xuất hiện dòng chữ “The key “id_dsa.pub” has been authorized.” Như vậy là bạn đã tạo một key và ủy quyền nó thành công.

Trong trường hợp muốn xóa SSH Key, các bạn Click vào hình thùng rác tương ứng với key muốn xóa trong bảng Public Keys,  Sau đó Click Delete Key để xác nhận xóa, màn hình hiện ra dòng “The key with the name “id_rsa.pub” which was located at “/home/cheapvps/.ssh/id_rsa.pub” has been removed”. Nhấn Go Back sau đó thực hiện tương tự với bảng Private keys. 

Leave a Reply