Cách tạo Cronjob tự động restart mysql khi quá tải

Mysql là thành phần dễ bị quá tải, dễ bị lỗi nhất khi sử dụng Hosting Linux. thường trường hợp này chỉ cần khởi động lại mysql là server lại hoạt động bình thường.

 

Bước 1: Tạo file check

Code:

cd /usr/local/
mkdir auto
cd auto
nano -w restart.sh

Dán script sau:

Code:

#!/bin/sh
check=`cat /proc/loadavg | sed ‘s/\./ /’ | awk ‘{print $1}’`

if [ $check -gt 20 ] //điền 5 cho VPS 512MB Ram, 10 cho 1GB Ram, 20 cho 2GB Ram
then
/etc/init.d/mysqld restart
fi

Lưu lại file, và chmod script về 755

Code:

chmod 755 restart.sh

Bước 2: Tạo file cron

Code:

cd ~
cd /etc/cron.d
nano -w auto_restart

Dán script sau:

Code:

*/5 * * * * root /usr/local/auto/restart.sh >/dev/null 2>&1

Lưu lại file cron để hoàn tất.

Tham khảo thêm dịch vụ Hosting không giới hạnVPS Giá rẻHosting giá rẻ của HostingViet

Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply