Cách show file ẩn trên cPanel. cách hiển thị file .htacess trên hosting sử dụng cPanel

Vì sao tôi không thấy file .htacess và file htpasswd trên Web Hosting cPanel?

Bạn vừa được share một bộ mã nguồn cực ngon nhưng khi up lên nó cứ chuyển hướng sang trang của người share :p ? Bạn bè bảo bạn hãy sửa file .htacess nhưng bạn tức điên lên vì không thể tìm thấy nó. Vâng , bạn có thể sẽ bực tức trút giận lên người share, thậm chí trút giận lên cả nhà cung cấp Web Hosting Control Panel Cpanel nếu như bạn không có những hiểu biết này:

Không hiểu vì lý do gì mà thông thường, cài đặt mặc định của Control Panel Cpanel đã ẩn file .htacess và file htpasswd khi truy cập File manager. Tất nhiên là họ cũng có tùy chọn để hiện những file này trước khi truy cập File Manager nhưng chúng ta không để ý (Có lẽ vì họ viết quá bé)

Hướng dẫn hiển thị file .htacess và .htpw trên host cPanel

Hướng dẫn hiển thị file .htacess và .htpasswd trên Web Hosting Cpanel

Rất đơn giản, để hiện những file dot này trên Web Hosting Control Panel Cpanel ta tích vào ô Show Hidden Files (dotfiles) Trước khi ấn Go để tới File Manager.

File .htacess đã hiện ra trong File manager của host cPanel

File .htacess đã hiện ra trong File manager của Hosting Cpanel

Và bây giờ, File dot đã hiện ra trong sự vui mừng của bạn.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn ấn File manager nó vào thẳng Manager mà không hiện ra popup để tích thì bạn hãy chuyển qua chuyển lại giữa các theme Control Panel Cpanel là nó hiện ra liền.

Leave a Reply