Cách loại bỏ file mặc định Welcome to the home of domain-cua-ban.vn

Sau khi đăng ký Hosting và trỏ tên miền về Server mà Bạn nhận được thông báo “Welcome to the home of domain-cua-ban.vn” tức là Bạn chưa xóa file mặc định index.html khi nhà cung cấp tạo tài khoản host sinh ra. Cách xử lý vấn đề như sau:

* Về bản chất thông báo này do hệ thống tự sinh ra khi Bạn tạo hosting, add thêm tên miền. (Tự sinh ra mấy file hệ thống)

* Việc Bạn cần làm là loại bỏ file này, nếu không website của Bạn sẽ không được hiển thị. Do file này là “index.html” thường được ưu tiên nhận trước “index.php”.

Bạn cần Upload dữ liệu của mình vào thư mục: https://xxx.xxx.xxx.xxx:2222/CMD_FILE_MANAGER/domains/domain-cua-ban.vn/public_html/

Trước khi Upload dữ liệu Bạn cần xóa hết file hệ thống tự sinh ra khi add tên miền tại link này: https://xxx.xxx.xxx.xxx:2222/CMD_FILE_MANAGER/domains/domain-cua-ban.vn/public_html/ hoặc Bạn cần phải đổi tên/xóa file của hệ thống tự sinh ra. Nếu không làm điều này, Bạn sẽ mãi nhìn thấy thông báo này!

Thật đơn giản phải không nào? 🙂

Xóa File mặc định trên Hosting Direct Admin

Leave a Reply