Cách kiểm tra, quản lý tình trạng dung lượng ổ đĩa trên hosting cPanel

Phần 1: Tổng Quan về Web Usage trong cPanel hosting

Tính năng web usage trong cPanel sẽ giúp bạn hiển thị thông tin một cách tổng quan nhất về dung lượng ổ đĩa web mà bạn sử dụng và các thư mục con trên cây thư mục của bạn, nó cũng giúp bạn quản lý dung lượng đĩa một cách tốt nhất vì nó sẽ hiển thị các tập tin và thư mục chiếm bộ nhớ trong ổ đĩa web của bạn.

Để truy cập giao diện Web Usage, các bạn ấn vào Disk Usage trong mục Files

Truy cập web Usage trong cPanel hosting

Truy cập web Usage trong cPanel hosting

Phần 2: Đọc mức sử dụng ổ đĩa

Giao diện Disk Usage của host cPanel bao gồm một danh sách các thư mục mẹ trên ổ đĩa web của bạn. Tôi xin chú thích một số thư mục và nhóm các tập tin hiển thị trong danh sách này:

File in home directory: Dung lượng các tập tin ở trong thu mục gốc của bạn.

File in hidden subdirectories: Dung lượng các file trong các thư mục ẩn trong thư mục gốc của bạn.

logs/ : Thư mục lưu các tập tin log như tập tin lưu thông tin các lỗi khi chạy website, …

public_html/ : Thư mục lưu các tập tin chính (tập tin hệ thống trực tiếp cho người dùng truy cập) để vận hành website của bạn.

MySQL: Dung lượng của tổng cơ sở dữ liệu(Database) mà bạn đã sử dụng.

GIao diện Disk Usage trong cPanel hosting

GIao diện Disk Usage trong cPanel hosting

Cuối cùng là dòng tổng dung lượng mà bạn đã sử dụng. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về trang web của mình, những gì mình đã sử dụng để cân đối khi tiếp tục sử dụng.

Phần 3: Các thông tin khác:

Khác với những thông tin phần trên, phần này cho ta biết dung lượng mà các thư mục đã sử dụng bao gồm cả các thư mục con. Các File thường chiếm không gian đĩa nhiều hơn kích thước thực tế của nó. Điều này có thể gây ra sự khác biệt giữa các dữ liệu mà bạn nhìn thấy trong File Manager so với thông tin mà bạn nhìn thấy ở đây.

Bạn có thể tích vào Name hoặc Disk Usage để sắp xếp danh sách hiển thị theo tên hoặc theo dung lượng sử dụng.

Sắp xếp thư mục trong Web Usagea

Sắp xếp thư mục trong Web Usage

Một đánh giá chủ quan từ cá nhân tôi là cPanel nên cho hiển thị mức tổng dung lượng của ổ đĩa của bạn tại trang này đê người dùng dễ hình dung hơn mình còn có thể sử dụng được bao nhiêu nữa? còn có thể up đc những gì lên ổ đĩa web? Hy vọng cPanel sẽ làm điều đó trong các phiên bản sau.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply