Cách fix lỗi ”mod_fcgid: can’t apply process slot for” khi sử dụng DirectAdmin Hosting

Nếu Bạn kiểm tra log lỗi website trên directadmin mà thấy thông báo này  "[fcgid:warn] [pid 150023:tid 140715115792128] [client 42.114.220.39:54666] mod_fcgid: can't apply process slot for /usr/local/safe-bin/fcgid56.sh /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/php/Domain.cua.Ban/Domain.cua.Ban.ini" thì Bạn cần làm những động tác sau:

Tham khảo cách kiểm tra Web Error Log

1. Nếu Bạn đang sử dụng VPS:

Hãy chỉnh lại thông số MaxProcessCount trong /usr/local/apache/conf/php.conf

Code:
# Fastcgi configuration for PHP5
LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so
MaxRequestsPerProcess 500
MaxProcessCount 3
MaxRequestLen 33554432
IPCCommTimeout 60
IdleTimeout 120
IdleScanInterval 30
BusyTimeout 120
BusyScanInterval 90
ErrorScanInterval 3
ZombieScanInterval 3
ProcessLifeTime 3600

 

 

Nếu vẫn chưa được hãy thử phân quyền 755 cho thư mục log FastCGI

2. Nếu Bạn sử dụng Hosting:

Điều đầu tiên hãy Check lại xem Bạn đã config ok chưa

Nếu vẫn chưa được hãy liên hệ nhà cung cấp Hosting. hỏi xem họ đã bật CGI Access trên host của Bạn chưa.

 

Leave a Reply