Cách Fix lỗi Fatal error Call to a member function register_handler() on null in

Nếu Bạn nâng cấp wordpress mà gặp lỗi này thì cách fix như sau nhé
Fatal error: Call to a member function register_handler() on null in /home/username/domains/tenmiencuaban.com/public_html/wp-includes/embed.php on line 27

Ở ví dụ này, vấn đề nằm ở dòng 27 trong file embed.php

Đối với các Bạn biết code, việc kiểm tra xem lỗi kia fix như thế nào là điều đơn giản. Nhưng ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các Bạn nhũng cách đơn giản, ngay cả với những người không hề biết về lập trình.

Xin lưu ý: Hãy backup lại 1 bản trước khi thực hiện sửa đổi

Cách 1: Sửa thông tin File wp-setting.php sau đó tìm đến dòng sau:

require( ABSPATH . WPINC . '/update.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/canonical.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/shortcodes.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/media.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/http.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/class-http.php' );

Thay thế nó bằng

require( ABSPATH . WPINC . '/update.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/canonical.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/shortcodes.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-embed.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/media.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/http.php' );
require( ABSPATH . WPINC . '/class-http.php' );

Nếu vấn đề chưa được giải quyết thì hãy sử dụng cách thứ 2 nhé

Cách : Nếu Bạn có thể đăng nhập vào wp-admin và có tài khoản Hosting

=> Hãy đăng nhập vào admin sau đó vô hiệu hóa tất cả các plugin và thay đổi chủ đề (theme) của bạn để mặc định twentyeleven hoặc twentyten.
=> download WordPress phiên bản mới nhất giải nén sau đó tải lên 2 thư mục wp-admin và wp-includes (Ghi đè 2 file mới tải về ở bản WP mới nhất)

kiểm tra xem web của Bạn được chưa nhé? Chưa ư? hãy tiếp tục nào~

=> Đổi tên thư mục ‘plugins’ và sau đó đổi tên thư mục chủ đề (theme default) hiện tại của bạn (Ví dụ thêm chữ old và tên thư mục cũ)

=> Sau đó hãy cài đặt bản wordpress mới nhất. Nếu thành công, hay đổi lại tên thư mục plugin và theme rồi active lại nhé

Rất hi vọng bài viết này có thể giúp được bạn.

Nếu thấy hữu ích hãy đánh giá hữu ích và chia sẻ cho Bạn bè của Bạn nhé!

 

Leave a Reply