Cách cài đặt lệnh Wget trên hệ điều hành CentOS – Install Wget on CentOS

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và cấu hình lệnh wget trên CentOS. Wget là một tiện ích mạng miễn phí để tải file từ trang web sử dụng http và ftp, hai giao thức Internet được sử dụng rộng rãi nhất. tiện ích wget có sẵn miễn phí và được cấp phép là dưới GNU GPL License. Tuy nhiên, nó cũng hỗ trợ giao thức https cũng như thu hồi thông qua proxy HTTP.

Nếu chưa cài đặt wget Bạn sẽ gặp phải lỗi sau nếu chạy wget: – bash: wget: command not found

Việc cài đặt wget khá đơn giản và bạn PHẢI có tài khoản root, nếu không bạn có thể cần thêm 'sudo' cho các lệnh để có được quyền root. Các bước cài đặt wget trên CentOS như sau.

Như hình bên dưới là Wget chưa được cài đặt trên máy chủ của Bạn

Cách cài đặt lệnh Wget trên hệ điều hành CentOS - Install Wget on CentOS

Install Wget on CentOS

Bước 1. Cài đặt và cập nhật thời gian. Nếu chưa cài đặt hãy chạy lệnh sau: trong khi đang cài, đừng thao tác gì trên màn hình cmd nhé

yum y update

Bước 2. Installing wget – Cài đặt wget

Hãy dùng lệnh sau để cài đặt wget: Bạn sẽ nhập "y" sau đó nhấn enter nếu được hỏi 🙂

wget cài rất nhanh, mất vài s thôi nhé

yum install wget

Như vậy là Bạn đã cài xong rồi đó!

Bạn có thể sử dụng wget ngay mà không cần reboot VPS

 

Dưới đây là 1 vài ví dụ về cách sử dụng wget

Để tải về một tập tin duy nhất từ ​​một trang web bằng cách sử dụng lệnh sau:

wget http://sitename.com/file.jpg

Nếu trang web của bạn yêu cầu tên người dùng và mật khẩu sử dụng lệnh sau:

wget user=youruser password=yourpassword http://sitename.com/file.jpeg

Tải về một tập tin từ một trang web FTP bằng cách sử dụng lệnh sau:

wget ftp://sitename.com/file.jpeg

Nếu trang web ftp của bạn yêu cầu tên người dùng và mật khẩu sử dụng lệnh sau:

wget ftpuser=youruser ftppassword=yourpassword ftp://sitename.com/file.jpeg

Tải về và toàn bộ trang web bằng cách sử dụng lệnh sau:

wget r http://sitename.com

 

Tải về và lưu nó vào một đường dẫn cụ thể cách sử dụng lệnh sau đây:

wget directoryprefix=folder/nextfolder sitename.com

Tải về một tập tin và lưu nó dưới một tên khác nhau bằng cách sử dụng lệnh sau:

wget outputdocument=filename.php sitename.com

Tiếp tục một tập tin tải bị gián đoạn bằng cách sử dụng lệnh sau:

wget continue sitename.com/filename.mp4

Hạn chế tốc độ tải về của một tập tin bằng cách sử dụng lệnh sau:

wget limitrate=1000k http://sitename.com/file.iso

Leave a Reply