(Admin) Hướng dẫn cập nhật và kích hoạt LetsEncrypt trên DirectAdmin

Nếu Bạn đã cài đặt  Lets Encrypt trên DirectAdmin nhưng không kích hoạt và sử dụng được. Hãy thử update và active lại xem sao nhé

Code:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

Reboot và kiểm tra thành quả nhé

Leave a Reply